De beste plaatsing voor de vijver

Verschenen op 22/01/2015 in de rubriek Tuin -> Vijver

Vijver en filtercapaciteit
Eerst moet u het vijveroppervlak en de inhoud van de vijver berekenen, alvorens u de juiste maat van het filter kunt kiezen, richtkijkers kunt gaan plaatsen en de juiste dosering kunt berekenen om de vijver van ziekten en parasieten te vrijwaren. Op de bladzijde hiernaast vindt u formules en methodes om de inhoud van de vijver te berekenen, iets wat eerst gedaan moet worden voordat u kunt gaan bouwen.Natuurlijk zullen er tijdens het bouwen afwijkingen ontstaan — zelfs kleine veranderingen zullen de eerste resultaten beïnvloeden — maar wanneer u uiteindelijk dicht bij de berekende capaciteit van de vijver uitkomt, zult u ook dicht bij de zo belangrijke capaciteit van het filtersysteem kunnen blijven, het filtersysteem dat parallel aan de vijver loopt.

Later in dit hoofdstuk zullen we het hebben over de keuze en het ontwerpen van filters, maar denk al eens aan de grootte; ongeveer eenderde van het wateroppervlak van de vijver. Met andere woorden, een vijver met een oppervlak van 15 m2 heeft een filter nodig met een oppervlak van 5 m2. Deze algemene regel geldt voor externe en interne filters en geeft een minimum aan. Er zijn hobbyisten in Japan met filtersystemen zo groot als de vijver zelf. U hoeft niet bang te zijn dat uw filter te groot wordt. Integendeel, voor het filter van de koivijver geldt: groot is prachtig!

Wanneer de vijver en de verbonden systemen klaar zijn, kunt u gemakkelijk controleren hoeveel water erin gaat door gebruik te maken van meetapparatuur wanneer u de vijver met water laat vollopen.

Een plek uitkiezen
Als het ontwerp van uw vijver compleet is, is het zaak een geschikte plek voor de vijver te vinden. Daarbij spelen verschillende factoren een rol, waaronder ook de grootte en de stijl van de vijver. Laat u leiden door wijsheid en gezond verstand.Ga ervan uit dat u water bij de wijn zal moeten doen, want het gebeurt in dit soort zaken slechts zelden dat u ook werkelijk kunt bewerkstelligen wat u in gedachten heeft. De kans is groot dat op de plek die u voor uw vijver in gedachten had, een rioolput zit, of een telegraafpaal, of zelfs een blok beton voor de droogmolen! Het lijkt soms wel of zulke tegenslagen er expres zijn neergezet om u te pesten! En wanneer u gaat graven, merkt u natuurlijk dat de aannemer die het huis heeft gebouwd, juist op die plek al het afvalmateriaal heeft gedumpt! Een gewaarschuwd man telt voor twee!

Bekijk de plek van de vijver ook eens vanuit het oogpunt van de veiligheid, met name wat jonge kinderen betreft. Wellicht moet u een stevige schutting en een hek met een stevig slot plaatsen om nieuwsgierige kinderen op afstand te houden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat een ondiepe vijver niet veiliger hoeft te zijn dan een diepe; kinderen kunnen in een ondiepe vijver vallen en met hun hoofd tegen de harde bodem slaan. Vergeet ook niet dat kleine kinderen die kunnen zwemmen, net zoveel gevaar lopen wanneer ze instinctief in paniek raken als ze in het water vallen.

Gebouwen, muren en schuttingen
In het ideale geval kijkt u vanuit het huis zo op de vijver uit, maar de vijver moet minstens op 3 meter afstand van het huis liggen omdat het huis anders aangetast kan worden. Als u de vijver toch dichter bij het huis wilt bouwen, kunt u het beste professioneel advies inwinnen. In feite kunt u deze 'veiligheidszone' aanhouden voor iedere muur of schutting die bij de vijver staat. Door deze afstand houdt u ook ruimte over om rond de vijver te lopen,zodat u voor het onderhoud overal bij de vijver kunt komen, een aspect dat soms over het hoofd wordt gezien.

Zorg dat de wind geen vrij spel heeft op de vijver. Lukt het u wat dit betreft niet om een geschikte plek te vinden, dan kunt u overwegen een soort windbreking te plaatsen, zoals een halfopen schutting of een halfopen muur van stenen, of zelfs een haag van langzaam groeiende coniferen die op enige afstand aan de windkant van de vijver kunnen worden geplaatst. Een dichte schutting of muur heeft absoluut geen zin, aangezien er dan aan de lijzijde turbulentie ontstaat; de wind wordt dan niet gebroken en de windkracht neemt dan niet af, wat wel het geval is bij blokken met gaten erin, of bij een haag.

Bomen
Denk na voor u een vijver vlak bij bomen gaat aanleggen. Bomen hebben allemaal een eigen wortelstructuur. Wanneer u een vijver aanlegt dicht bij een boom met een wijdvertakt wortelstelsel, kunt u problemen krijgen. De klassieke en sierlijke treurwilg, bijvoorbeeld, is dol op water; het wortelstelsel van deze boom kan meer dan 20 meter lang worden, en de wortels kraken met gemak de zijkant van uw vijver! De boomwortel is niet het enige gevaar dat uw vijver bedreigt.Wanneer u bij de aanleg van de vijver bestaande boomwortels beschadigt, kan de boom in kwestie in uw vijver vallen, of nog erger, op uw huis. Als u uw vijver wel dicht bij een bestaande boom moet bouwen, probeer er dan eerst achter te komen wat voor soort wortelstructuur de boom heeft voordat u gaat graven.

Als u een vijver aanlegt in een kale omgeving, kunt u het beste geen bomen dicht bij de vijver planten. Iedereen kent het beeld wel van een tuinvijver in een uitgestrekt gazon, met een paar bomen erbij waarvan de takken zich sierlijk uitstrekken naar het kristalheldere water. Nadat u een paar keer alle takjes en bladeren uit het water hebt gehaald en alle gras verwijderd hebt dat er bij iedere maaibeurt in valt, heeft dit idyllische beeld al gauw aan aantrekkingskracht ingeboet! Ook hier zult u water bij de wijn moeten doen. U kunt vast ook wel tevreden zijn met een paar minder snel groeiende struikjes en een tuinbankje dat strategisch is opgesteld in een 'bufferzone' van patio

tegels. Het spreekt vanzelf dat er situaties zijn waarin bladval niet te vermijden is.Wanneer de buren een paar bomen voor hun huis hebben staan, zullen er ongetwijfeld blaadjes in de richting van uw tuin waaien. Het is in zo'n geval het beste deze situatie te accepteren in plaats van een minioorlog te beginnen om de bomen verwijderd te krijgen!

Vervolg van deze pagina: Aanleg koivijver: het terrein