Wie moet de veiligheidscoördinator aanstellen?

Verschenen op 21/11/2014 in de rubriek Techniek -> Veiligheidscoördinator

In principe moet de opdrachtgever de veiligheidscoördinator aanstellen. 

Wie moet de veiligheidscoördinator aanstellen?
p deze algemene regel bestaat een belangrijke uitzondering.  Particuliere bouwheren wier bouwproject niet voor commerciële of beroepsdoeleinden is bestemd, ontsnappen aan de verplichting.  In hun geval behoort de aanstelling van een veiligheidscoördinator tot het takenpakket van de architect.

Indien geen architect bij de werken is betrokken (zoals bijvoorbeeld een verbouwing waarvoor zijn tussenkomst niet is vereist), behoort de aanstelling van een veiligheidscoördinator tot het takenpakket van de bouwdirectie ontwerp respectievelijke de bouwdirectie verwezenlijking. 

Bij bouwdirectie ontwerp zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan de binnenhuisarchitect.  Indien u niemand belast hebt met het ontwerp is de bouwdirectie ontwerp de aannemer aan wie u de werken opdraagt.  Deze aannemer voert immers niet enkel uit, maar gaat eigenlijk voort op het eigen ontwerp.  Bij bouwdirectie verwezenlijking gaat het dan om de hoofdaannemer of de eerste aannemer met wie u contracteert.

Zelfs indien de architect of iemand anders de veiligheidscoördinator aanstelt, moet u als opdrachtgever de veiligheidscoördinator in beginsel rechtstreeks betalen.
Degene die de veiligheidscoördinator aanduidt, moet ervoor zorgen dat  die veiligheidscoördinator zijn opdracht naar behoren kan vervullen.  Hij moet bijvoorbeeld toezicht op hem uitoefenen.