Wettelijke bepalingen van een alarmsysteem

Verschenen op 03/04/2014 in de rubriek ->

Dieven zijn al van oudsher een plaag en jammer genoeg worden ze steeds slimmer. Zelfs met de allerbeste beveiliging kan je niet uitsluiten dat je vroeg of laat onaangekondigd bezoek krijgt van een inbreker. je kan dat risico tot een minimum herleiden door een alarminstallatie. Hou echter steeds in het achterhoofd dat een alarmsysteem alleen geen zaligmakende oplossing is en vooral gezien moet worden als een aanvulling op een goede bouwkundige beveiliging van onder meer ramen en deuren. Een mechanisch beveiligingssysteem vertraagt, een alarmsysteem verjaagt.

Wettelijke bepalingen
In principe kan je als goede huisvader zelf je alarminstallatie plaatsen, maar eigenlijk heb je niet zomaar vrij spel. Een paar jaar terug werd een Koninklijk Besluit gepubliceerd waarin stond aan welke regels je je moest houden wanneer je een alarmsysteem in gebruik nam. Je mag het zelf plaatsen, maar toch wordt een installatie beter door een erkende onderneming geplaatst. Een erkende installateur herken ja aan zijn erkenningsnummer dat is toegekend door de federale overheidsdienst. Dat nummer zou op alle documenten van die installateur aanwezig moeten zijn.


Gebruikersboekje
Het gebruikersboekje van een alarminstallatie is verplicht. Ook wanneer je zelf het alarmsysteem plaatst, moet een erkende beveiligingsondernemen je installatie komen keuren en gebruiksklaar maken. Daarna moet je het gebruikersboekje laten afstempelen bij de politie in je gemeente. Het boekje moet tenslotte bewaard worden in de buurt van de centrale.
Ook een onderhoudscontract is verplicht af te sluiten met de beveiligingsonderneming die een jaarlijkse controle van de installatie moet uitvoeren. Ook dat verslag wordt in het gebruikersboekje genoteerd.

Buitensirene
De buitensirene mag slechts 3 minuten geluid blijven maken bij een melding van detectie. In een uitzonderlijk geval kan dit verlengd worden naar acht minuten. De lichtflitsen moeten blijven werken tot de alarminstallatie wordt uitgezet. Het licht moet trouwens ook te zien zijn vanaf de openbare weg en een directe aansluiting met de dienst van de politie is niet toegelaten. Wanneer de politie gecontacteerd wordt moet dit altijd via een menselijke tussenkomst gebeuren.
Het is wel aangeraden om na een valse melding het systeem te laten nakijken, maar dit is niet verplicht

Incert-erkenning
INCERT is een erkenning die in de jaren 80 is opgestart door de beveiligingssector. Hiermee wordt een kwaliteitslabel opgelegd voro de apparatuur als de installateur. Hiermee heeft u als eigenaar een extra garantie op de door de installateur gebruikte materialen.
Niet iedere installateur heeft zo'n INCERT-label, dit wil daarom niet zeggen dat die ondernemingen niet te vertrouwen zijn. Niet iedereen heeft de tijd om het label te kunnen verkrijgen. Let wel dat bij sommige diefstalpolissen naar zoen INCERT label wordt gevraagd. Sommige polissen zullen een hoger bedrag aanrekenen wanneer de installatie niet is gebeurd door een erkende alarminstallateur.

Beveiliging heeft in de eerste plaats met mentaliteit te maken. Hieronder een aantal concrete tips waarmee je met weinig moeite de kans op inbraak kan verkleinen, de schade kan beperken en de kans op het terugvinden von de gestolen voorwerpen kan vergroten.

  • Berg waardevolle goederen weg
  • Geef steeds een bewoonde indruk (vb. licht laten branden, gras loten maaien en brievenbus laten (ledi-gen bij afwezigheid,...)
  • Sluit alles goed of
  • Spring veilig om met sleutels
  • Loot geen gereedschap buiten staan
  • Markeer en fotografeer je bezit­tingen
Geef een eventuele diefstal zo snel mogelijk aan