Bodemonderzoek en de kosten ervan

Verschenen op 20/09/2015 in de rubriek Geld -> Voorbereiding

Bodemonderzoek en de kosten ervan – bodemanalyse of bodemonderzoek
Een ander resultaat van het bodemonderzoek is ook de mate in hoeverre de ondergrond is vervuild.
Er worden steeds meer bouwgronden verkocht op plaatsen waar de bodemkwaliteit minder gunstig is. Vaak is dat al af te leiden uit de straatnamen (bijvoorbeeld witte moer, moerkant, grotegracht, leikant, …). Deze straatnamen hebben meestal hun oorsprong in een ver verleden waar het een zeer natte en drassige omgeving is geweest.
Nogal vaak is dit trouwens de oorzaak van gescheurde gevels, scheefgezakte funderingen of andere stabilteitsproblemen bij woningen.
Goed nieuws is dat de meeste architecten inderdaad een bodemonderzoek aanvragen, want het achterwege laten van zo’n onderzoek of bodemanalyse, aangezien dit eigenlijk verplicht is vanuit zijn verzekering toe. Indien er later gevallen van stabiliteitsproblemen toewijsbaar zijn aan het niet voldoende of niet aanvragen van een bodemonderzoek, dan zal de verzekering van de architect ook niet tussenbeide komen.
Bodemonderzoek via sondering of OVAM-attest:
Er ontstaat vaak verwarring tussen een bodemonderzoek en andere benamingen zoals “sondering van de bodem” en een “ovam-attest”. Bij een sondering zal de uitkomst zijn of de normale fundering voldoende zal zijn om de woning te vrijwaren van scheuren en andere narigheid.
Een OVAM-attest wordt meestal bij de verkoop van de bouwgrond gegeven door de verkopende partij. Het geeft een aan of er een vermoeden is van vervuiling en wordt ook soms het milieuonderzoek genoemd.

Kostprijs van een bodemonderzoek
De kostprijs van een bodemonderzoek hangt af in de mate van hoeveel druk er is gebruikt bij de sondering, gaande van 2.5, 5, 10 of 20 Ton (25, 50, 100, 200kN). Hoe groter de druk hoe dieper de sondering.
Voor een bodemonderzoek voor een gewone woning is 10 ton voldoende, dan is de kostprijs nog afhankelijk van hoeveel punten men laat meten, meestal is dit 2 of 3 sonderingen en reken je best op een kostprijs tussen de 400 en 600 euro.