Bouwvocht: vocht in de grond

Verschenen op 20/09/2014 in de rubriek Ruwbouw -> Vocht

Vochtige muren zijn eveneens de ideale voedingsbodem voor pathogene kiemen (zwammen, bacteriën, virussen) en verspreiden een onaangename (giftige) geur.
Elke 2% vocht meer in de muren veroorzaakt ongeveer 25% meer warmteverliezen. Een droge muur isoleert het best.
In een hedendaagse nieuwbouw woning wordt ongeveer 80.000 liter water gebruikt en dus ingebouwd. Al dat water kan door de gebruikte constructiemethoden moeilijk verdampen uit de muren, vloeren en plafonds. Een muur gemetseld met cementmortel heeft meer dan drie jaar nodig om uit te drogen (indien muren goed geventileerd zijn en degelijk kunnen ademen).

Het vocht in de grond

De mogelijke aanwezigheid van vocht wordt best reeds bekeken voordat een perceel bouwgrond of een woning aangekocht wordt. Op sommige plaatsen mag je om het even welke bouwmaterialen gebruiken, toch zal je nooit in een droog huis wonen. Er zijn bouwgronden, die eigenlijk de naam bouwgrond niet waardig zijn. Er bestaan wel een paar hulpmiddeltjes om na te gaan of een grond al dan niet geschikt is als bouwgrond.
Een bouwperceel dat je niet zeer goed kent, koop je beter nooit voordat je het gezien hebt in de natste periode van het jaar. Laag gelegen percelen zijn meestal verdacht. Ga echter ook na of een hoog gelegen stuk
grond niet hoger is komen te liggen omdat het - eventueel jaren geleden - opgehoogd werd, en of je je oog niet hebt laten vallen op een bouwrijp gemaakte oude vuilnisbelt.
Boven vochtige gronden zullen vlugger nevels hangen dan boven droge gronden. Vermijd ook percelen die tijdens de winter onder water komen te staan. Bepaalde begroeiing wijst duidelijk op een vochtige ondergrond. Gronden die jaren geleden regelmatig onder water kwamen, maar die bijvoorbeeld al jaren droog worden gehouden door een pompgemaal, blijven voor bebouwing minder geschikt. Je kan ook in de natste periode van het jaar eens een paar putjes delven om de stand van het grondwater na te gaan. En een oude boer uit de streek weet soms meer dan een gediplomeerd deskundige.
Hoe dan ook, om het even waar je bouwt of waar gebouwd werd, met opstijgend grondwater heb je steeds af te rekenen. Bij nieuwbouw zijn er middelen genoeg voorhanden om opstijgend vocht tegen te gaan. Bedenk daarbij echter altijd, dat vocht niet alleen kan opstijgen langs het metselwerk, maar evengoed langs het pleisterwerk. Ok kelder en kruipkelder vragen bijzondere aandacht.