Energiebesparende maatregelen: dakisolatie

Verschenen op 28/07/2014 in de rubriek Ruwbouw -> Isolatie

Isolatie en ventilatie
De belangrijkste ingreep om een energiezuinige woning te creëren, is thermische isolatie aanbrengen. Bij de isolatie is niet alleen de keuze van het materiaal belangrijk, maar ook een goede en nauwkeurige plaatsing om ontoelaatbare luchtlekken, temperatuurschommelingen en zogenaamde koudebruggen te vermijden. De isolatie van uw woning, bepaalt voor het grootste deel uw verwarmingsfactuur.

Enkele begrippen over thermische isolatie
U-waarde (de warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructiedeel zoals muur, dak, ...) geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat als er tussen binnen en buiten een temperatuurverschil is van 1 °C. De U-waarde wordt uitgedrukt in W/m2K en wordt bepaald door de verschillende materiaallagen waaruit het constructiedeel bestaat en meer bepaald door het type en de dikte van het materiaal. Hoe lager de U-waarde van een constructiedeel, hoe minder warmte er verloren gaat.
Rd-waarde (de warmteweerstand) wordt uitgedrukt in m2K/W. Hoe groter die waarde, hoe beter de isolatielaag isoleert. De Rd-waarde kunt u berekenen door de dikte van het gekozen materiaal (in meter) te delen door de delta-waarde.
A-waarde (de lambdawaarde) geeft aan in welke mate het materiaal de warmte geleidt en wordt uitgedrukt in W/mK. Hoe lager de delta-waarde, hoe beter het materiaal isoleert en warmteverlies tegenhoudt.
koudebrug: een plaats in het constructiedeel waar de thermische isolatie tussen binnen en buiten onderbroken is. Op de plaatsen waar de thermische isolatie niet doorloopt of het isolatiemateriaal niet op elkaar aansluit, gaat veel warmte verloren en dat geeft aanleiding tot oppervlaktecondensatie en schimmelvorming.

Dakisolatie
Dakisolatie mag in geen enkele woning ontbreken. De Vlaamse overheid maakt er een absolute prioriteit van dat tegen 2020 iedere woning voorzien is van dakisolatie. Een investering in dakisolatie is meestal op enkele jaren tijd terugverdiend dankzij heel wat premies en de belastingvermindering. Op www.energiesparen.be/energiewinst kunt u bovendien zelf berekenen hoe snel u uw investering kunt terugverdienen.

De vereiste Rd-waarden worden berekend door de dikte van het nieuw geplaatste materiaal te delen door de lambdawaarde (warmtegeleidbaarheid) van het materiaal, bepaald volgens de richtlijnen van NBN B 62-002.
Minerale wol (glaswol of rotswol) en geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) hebben een k-waarde tussen 0,032 en 0,042 W/mK.
Om aan de minimale eis van Rd is groter dan of gelijk aan 2,5 m2K/W te voldoen, moet er dus minstens 10 cm dakisolatie geplaatst worden als de deltawaarde van het materiaal 0,040 W/mK bedraagt. Om een Rd-waarde van 3,0 m2K/W te behalen, moet in dat geval minstens 12 cm minerale wol of EPS geplaatst worden.
Polyurethaanschuim (PUR) heeft een k-waarde tussen 0,023 en 0,032 W/mK. U behaalt al een Rd-waarde van 3,0 m2K/W bij een dikte van 8 cm PUR met een k-waarde van 0,025 W/mK. Geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) heeft een k-waarde tussen 0,029 en 0,038 W/mK. U behaalt een Rd-waarde van 3,0 m2K/W bij een dikte van 10 cm XPS met een delta-waarde van 0,032 W/mK.
Aarzel niet om 15 tot 20 cm minerale wol of EPS, 12 à 16 cm XPS of 10 tot 14 cm polyurethaan (of vergelijkbaar materiaal) te plaatsen als u over voldoende plaats beschikt om die te plaatsen.

Tags :

dakisolatie