Duurzaam bouwen

Verschenen op 20/03/2014 in de rubriek ->

Duurzaam bouwen
In samenwerking met de bouwwereld onderzoekt de overheid de mogelijkheid om milieuvriendelijker te bouwen. Dit noemen we: duurzaam bouwen. Naast het toepassen van alternatieve energiebronnen wordt gezocht naar kwalitatief hoogstaande bouwmaterialen. Gebruik van hout dat afkomstig is uit gebieden waar steeds nieuwe bomen geplant worden, wordt hierbij onder andere gestimuleerd.
Ook hergebruik van bouw- en sloopafval is tegenwoordig mogelijk: in beton wordt in plaats van grind, vermalen steenpuin gebruikt. Hoewel sommige alternatieven in eerste instantie duurder zullen uitvallen, zal er uiteindelijk bespaard worden op onderhoud.
Door het toepassen van een uitgekiend isolatiepakket kun je warmteverliezen zoveel mogelijk beperken. Een goede tochtwering en beheersbare ventilatie maakt hiervan onderdeel uit.
Er zijn ook systemen ontwikkeld om regenwater op te vangen en te gebruiken voor een zogenaamd grijswater-circuit: niet geschikt om te drinken maar wel om de wc mee door te spoelen. En dan zijn er nog een paar maatregelen die je zelf kunt nemen: het installeren van waterbesparende kranen en douchekoppen, het gebruik van milieuvriendelijker verfsoorten en het toepassen van recyclebare, of gerecyclede materialen. De overheid zal in de toekomst met maatregelen komen die duurzaam bouwen gemeengoed moeten maken. Maar dit kan natuurlijk niet zonder de hulp van de bewoners. Op sommige gebieden zal onze mentaliteit flink moeten veranderen.