Elektrische keuring & keuringsverslag electriciteit

Verschenen op 05/09/2015 in de rubriek Techniek -> Elektriciteit

Bij de verkoop van woningen of appartementen zijn de regels in verband met de elektrische keuring gescheiden voor woningen die ouder zijn dan 1 oktober '81 en woningen die jonger zijn.

Elektrische keuring - keuring van electriciteit
Oudere woningen worden meestal negatiaf gekeurd, aangezien ze niet meer kunnen voldoen aan de eisen van het AREI-reglement.
Een negatieve elektrische keuring wil niet zeggen dat de woning daarna niet meer kan verkocht worden. Het is alleen een indicatie voor de kandidaat koper dat er na de aankoop nog verbeteringskosten zullen moeten gebeuren aan het electriciteitsnet in de woning.

Woningen van 1 oktober 1981 of jonger zijn in principe gebouwd aangaande de normen van de AREI. Dit wil zeggen dat die dus het verplichte keuringsattest en bijhorende elektrische schema's bezitten. In principe moet de elektrische keuring iedere 25 jaar herhaald worden. Is dit sindsdien niet meer gebeurd, dan moet men een elektrische keuring aanvragen bij de verkoop van de woning. Het keuringsattest zal opgevraagd worden door de notaris en moet dus voorgelegd kunnen worden op het moment dat de notariële akte wordt getekend.

Uiteraard mogen enkel erkende keuringsmeesters een keuring van de electriciteit doen. Dit duurt meestal slechts een uurtje (afhankelijk van de omvang van het systeem) en de kostprijs van een elektrische keuring ligt meestal tussen 100 en 150 euro.

Indien u als koper, een woning of appartement heeft aangekocht waarbij een negatief keuringsrapport werd afgeleverd, dan heeft u maximaal andershalf jaar de tijd om deze onveilige situatie te laten herstellen. Daarna dient u een herkeuring aan te vragen. Deze stappen worden herhaald tot er een positief elektrisch keuringsverslag wordt afgeleverd. Doet u dit niet, of doet u dit niet binnen andershalf jaar na aankoop, dan worden uw gegevens automatisch overgemaakt aan de overheid en kan er een (financiële) sanctie volgen.
Het is uiteraard aangeraden om ervoor te zorgen dat er een geldig keuringsverslag wordt uitgevaardigd, aangezien brandverzekeringen ook niet tussenbeide komen wanneer de oorzaak van de brand ontstaan is door een defecte in de elektrische installatie.