Extra premies en belastingverminderingen

Verschenen op 08/09/2014 in de rubriek Geld -> Premies

Domotica met REG-eigenschappen
U kunt besparen door een domotica-installatie met REG-eigenschappen te plaatsen. Om in aanmerking te komen voor de premie, moet het domoticasysteem geplaatst worden door een geregistreerde aannemer en moet het systeem zelf minstens een alles uit-toets, multizoneverwarming en een standbyregeling bevatten. De netbeheerders onder de koepel van Eandis en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen verstrekken een premie van 100 euro voor nieuwbouwwoningen en 150 euro voor bestaande woningen.

Buitenzonnewering
Om het verwarmingsverbruik zo veel mogelijk te beperken, kunt u bij de bouw van uw woning rekening houden met de oriëntatie en de schikking van de leefruimtes in de woning, zodat u in de winter en in de tussenseizoenen de gratis zonnewarmte zo veel mogelijk naar binnen kunt halen. Door te veel zonnewarmte 's middags in de zomer kan de binnentemperatuur in een woning echter snel oplopen, waardoor er een groot risico op oververhitting ontstaat. Dat kunt u onder meer vermijden door het gebruik van buitenzonnewering in de vorm van stapelbare lamellen, screens, luifels en dergelijke. De netbeheerders onder Eandis, PBE en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen geven een premie van 10 euro per m² zuid-, zuidoost- en zuidwestgeoriënteerde glasoppervlakte, in een bestaande woning, voorzien van zonnewering. Rolluiken komen niet in aanmerking, evenmin als op de ruiten gekleefde folie of spectraal selectief glas.

Huishoudelijke audit, uitgevoerd door een erkende energiedeskundige.
Een energieaudit geeft u een antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier u in uw woning energie kunt besparen. U kunt energieadvies krijgen over uw verwarmingssysteem, de isolatie van uw woning, sanitair warm water en zonne-energie.
U kunt een belastingvermindering van 40% van de ereloonnota (max. 2770 euro) krijgen als de audit werd uitgevoerd door een erkende energiedeskundige volgens de energieadviesprocedure (EAP). Een overzicht met alle erkende EAP-deskundigen kunt u raadplegen op www.energiesparen.be. Het fiscale attest dat door de auditsoftware wordt afgeleverd, wordt als bijlage bij de ereloonnota gevoegd.

Energiescan
De meeste netbeheerders (met uitzondering van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en Intermosane) zijn verplicht om een bepaald aantal energiescans uit te voeren bij huishoudens. De netbeheerder moet daarvoor samenwerken met de gemeenten (maar de gemeenten zijn niet verplicht om mee te werken).
De gemeenten die willen meewerken aan het project, mogen bepalen:

  • wie de energiescans uitvoert: de gemeente zelf, de netbeheerder of een derde partij;
  • aan welke gezinnen de energiescans worden aangeboden. Er wordt opgeroepen om prioritair aandacht te besteden aan kansarmen en beschermde afnemers.

Tijdens de scan wordt op basis van een bezoek ter plaatse een eerste beeld gegeven van de huidige situatie van de woning op het vlak van energie en de mogelijkheden om energie te besparen, op verschillende vlakken (bv. isolatie, verwarming, verlichting, toestellen). Tegelijkertijd (of eventueel tijdens een tweede bezoek) worden een aantal kleine maatregelen uitgevoerd (plaatsen van spaarlampen, een waterbesparende douchekop, radiatorfolie en buisisolatie). Ten slotte krijgt de bewoner een rapport met een samenvatting van de bevindingen (beschrijving van de huidige situatie, aanreiken van tips om energie te besparen, beschrijving van welke kleine maatregelen werden uitgevoerd, eerste indicatie van mogelijke besparing bij de uitvoering van enkele belangrijke maatregelen, verwijzing naar de bestaande financiële ondersteuning voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen).

Gaskachel
KVBG geeft een premie van 150 euro voor de plaatsing van een gesloten HR+ gaskachel (type C). De installatie dient te gebeuren door een gehabiliteerde installateur.
Meer informatie: www.gasinfo.be of 02 383 02 49

Korting onroerende voorheffing voor verlaagd E-peil
Behaalt je nieuwbouwwoning het E-peil 60, dan krijg je vanaf 2009 gedurende 10 jaar een korting van 20% op je jaarlijkse onroerende voorheffing. Behaalt je woning het E-peil 40, dan loopt de korting op tot 40%. De vermindering wordt verleend voor een termijn van 10 jaar, die aanvangt in het jaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil voor de eerste maal werd toegekend aan het gebouw.
De termijn kan ten vroegste aanvangen vanaf 2009. Dat geldt ook voor gebouwen waarvan het vereiste E-peil werd toegekend vóór 2008. De termijn van 10 jaar wordt in dat geval niet verminderd met de reeds verlopen jaren.

Intrestbonus voor energieleningen
De federale overheid neemt de intrest ten belope van 1,5% ten laste bij leningen die natuurlijke personen tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 aangaan voor energiebesparende uitgaven als bedoeld in artikel 14524 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. De rest van de intresten op die leningen die de personen zelf betalen, genieten een belastingvermindering van 40%. Deze belastingvermindering bedraagt 40% van de betaalde intresten, na aftrek van de bonificatie. Er is geen maximumbedrag bepaald. Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt deze vermindering omgedeeld over de echtgenoten in functie van het inkomen van elk van de echtgenoten. Intresten die in 2012 en later worden betaald voor deze leningen blijven recht geven op een belastingvermindering. De exacte toekenningsvoorwaarden voor deze intrestbonus zijn bij het ter perse gaan nog niet bekend. Bel de infolijn van de Federale Overheidsdienst Financiën op 02 57 257 57 voor een laatste stand van zaken.

Acties voor beschermde klanten
Naast de acties die voor iedere huishoudelijke afnemer gelden, leveren de netbeheerders extra inspanningen voor beschermde klanten. Tot de beschermde klanten behoren de personen die het specifieke sociale tarief genieten, personen in collectieve schuldenregeling, mensen in budgetbegeleiding bij het OCMW en personen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. Zo geven alle netbeheerders een 20% hogere tegemoetkoming voor alle premies die gelden voor particuliere afnemers. Daarenboven hebben alle beschermde klanten recht op een kortingbon van 150 euro die ze kunnen gebruiken voor de aankoop van een A+, A++ koelkast of AAA wasmachines (of beter).
Voor meer informatie over de inspanningen van uw netbeheerder voor beschermde klanten kunt u contact opnemen met de REG-adviseur van uw netbeheerder.