Welke garanties kan je krijgen?

Verschenen op 05/05/2015 in de rubriek Geld -> Voorbereiding

Welke garanties kan je krijgen?
Juridisch kan het allemaal waterdicht geregeld zijn, toch wijst de praktijk wel eens anders uit. Hoewel de aannemer het bouwwerk oplevert naar de eis van goed en deugdelijk werk, kan de opdrachtgever die eis wel eens anders interpreteren. Kortom: hoe waterdicht is de garantie?

Bouwgarantie
Om zoveel mogelijk op één lijn te kunnen zitten, is een schriftelijke garantie met voorwaarden een goede zaak. Onder meer de NVOB – het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid heeft een zogenaamde BouwGarant aanvaard. De aannemers, die bij deze Bond zijn aangesloten werken onder deze garantieregeling. Dat houdt in:

  • herstel van gebreken die binnen zes maanden na oplevering gemeld worden, tot maximaal f 50.000,- excl. BTW. Deze garantie geldt vanaf oplevering tot en met zes maanden daarna.
  • afbouw van het werk bij een eventueel faillissement van de aannemer, tot een maximum van f 50.000,- excl. BTW boven de overeengekomen aanneemsom. Deze garantie geldt tot het werk is opgeleverd.
  • herstel van fouten in de constructie die binnen 18 maanden na oplevering aan de dag treden, tot een maximum van f 50.000,- excl. BTW. Deze garantie geldt vanaf zes maanden na oplevering gedurende twaalf maanden.

Voor de uitvoering van de garantieregeling is een aparte stichting opgericht: Stichting BouwGarant.

Opnemen in het contract
Je kunt uiteraard ook zelf een clausule opnemen in het contract dat je met de bouwer sluit. Bijvoorbeeld dat het werk gedurende zes maanden na de oplevering is gegarandeerd tegen gebreken en onvolkomenheden. De Vereniging Eigen Huis heeft hiervoor een modelovereenkomst beschikbaar.

Garantie Instituut Woningbouw
Dit instituut geeft waarborgcertificaten af waardoor je beschermd bent tegen financiële tegenvallers tijdens de bouw van de woning. De kans op een gebrek of faillissement is relatief klein, maar doet zich voor. Daarom is voorkomen beter dan genezen. Alleen ondernemers die voldoen aan de financiële criteria van het GIW worden ingeschreven. Bovendien worden hun bouwplannen vooraf beoordeeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van GIW model-contracten, waarmee zij de kopers van hun huizen GIW-garantie geven. De bouwer garandeert dat zijn woningen voldoen aan de GIW‑
garantienorm. Dit is geregeld in het modelcontract. Het GIW-certificaat beschermt de koper tegen financiële stroppen. Bij faillissement tijdens de bouw zorgt het GIW voor afbouw of schadeloosstelling en tevens dat garantie gebreken worden verholpen wanneer de bouwer in gebreke blijft.

Bouwverzekering
De NV Waarborgmaatschappij Stiwoga is het verzekeringsbedrijf dat gespecialiseerd is in het afschermen van solvabiliteits- en kwaliteitsrisico's in de bouwnijverheid. Door het afsluiten van een bouwgarantieverzekering biedt het bouwbedrijf de opdrachtgever de garantie, dat zijn toekomstig bouwwerk wordt gerealiseerd.

Tags :

bouwgarantie