Hoe wordt de bouw betaald?

Verschenen op 01/05/2015 in de rubriek Geld -> Voorbereiding

Geld uitgeven zonder te sparen
Het is al lang niet meer gebruikelijk om eerst te sparen om vervolgens uit te kunnen geven. Het is eerder regel dan uitzondering om met (bijna) niets een groot kapitaal te vangen. We laten hierbij beleggingen buiten beschouwing en beperken ons tot die vormen, die kopen, bouwen en verbouwen van een huis mogelijk maken.

Hoe wordt de bouw betaald?
Eigen geld
In tegenstelling tot wat hierboven is gesteld, is de beschikking over eigen geld vaak een middel om lange termijn schulden dragelijk te maken. Wat betaald is, doet niet meer mee. Het eigen geld stop je in onroerend goed, dat momenteel nog steeds een goede investering blijkt te zijn. Verder is eigen geld prettig om bijkomende kosten of extra aanschaffen te bekostigen.
Eigen geld zit ook in de bestaande woning, die je inruilt voor een nieuw huis. Na aftrek van de hypotheek – die veelal lager is dan de waarde van het huis – staat de overwaarde tot je beschikking. Niet altijd is deze waarde meteen in klinkende munt om te zetten, aangezien de bestaande hypotheek pas kan worden afgelost op het moment dat je de woning daadwerkelijk verkoopt. Dit is het moment van overdracht bij de notaris, en dan heb je al een ander dak boven je hoofd. Betaald met een andere lening.

Overbruggingskrediet
Wanneer de geldgever (de financiële instelling) de stellige overtuiging heeft dat de – aanvullende –plannen die je hebt, een reële waarde vertegenwoordigen, is zij bereid je een bepaalde som voor te schieten om tijdelijk geldtekort te overbruggen. Hierboven is geschetst dat dit het gevolg kan zijn van het tijdelijk niet beschikbaar komen van het eigen geld, omdat dit in het bestaande huis zit. Je bent bezig met de aanbetaling van het nieuwe huis, dat al naar gelang de bouw vordert betalingstermijnen vergt. Hierop zal geen hypotheek rusten, want een onafgebouwd onderpand brengt onvoldoende op. Dit is ook het geval als je een (bestaand) huis koopt en hieraan tal van verbeteringen wilt aanbrengen of zelfs groots wilt verbouwen. Je hebt dan extra krediet nodig, maar de vereiste overwaarde is nog niet gevestigd, aangezien deze in de verbouwing of de verbetering zit.

Depotrente
Tijdens de bouw van de nieuwe woning kun je voor de betaling van de termijnen ook gebruik maken van de hypotheek die je al bij aanvang van de bouw afsluit. De bank betaalt hiervan de grond, en successievelijk de vervallen bouwtermijnen. Intussen betaal je alvast de – maandelijkse –hypotheeklast. De bank loopt zodoende weinig risico, aangezien de betaling van circa 75% blijft achterlopen bij de vordering van de bouw. Aangezien het totale hypotheekbedrag niet in één keer voor betaling van de woning wordt aangewend, blijft er geld in depot. De rente hierover – depotrente – wordt in mindering gebracht op de te betalen lasten.

Persoonlijke lening
Wanneer het bedrag dat je moet lenen niet al te hoog is, kun je overwegen een persoonlijke lening af te sluiten. Dit heet: consumptief krediet. Het komt er in hoofdzaak op neer dat je het geleende bedrag in vastgestelde termijnen terugbetaalt, uiteraard inclusief de – relatief hoge – rente. Deze wordt van tevoren over de gehele looptijd vastgesteld en bij de lening opgeteld.

Doorlopend krediet
Een andere vorm van consumptief krediet is het doorlopend krediet. Hiermee kun je altijd beschikken over een vast afgesproken bedrag. Dit kun je in zijn geheel opnemen, maar ook periodiek, wanneer je behoefte hebt aan geld. Je betaalt slechts de rente over het opgenomen geld. Ook hier bestaat een aantal samenstellingen, bijvoorbeeld zonder aflossingsplicht gedurende de eerste vijf jaar. Het consumptief krediet wordt door de geldverstrekker aangemeld bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Hier wordt bijgehouden hoeveel je probeert te lenen van meer dan één geldschieter. Gaat dit je draagkracht te boven, dan grijpt BKR in en zul je je moeten beperken tot één lening. Het Bureau houdt ook je correcte termijnbetalingen bij: wanneer deze haperen of achterwege blijven, is het in de toekomst opnieuw verkrijgen van consumptief krediet zeer moeizaam of zelfs onmogelijk.

Tweede hypotheek
Wanneer de waarde van je huis groter is dan de (eerste) hypotheek, dan kun je bij dezelfde – of een andere – financiële instelling een tweede hypotheek afsluiten. De waarde van je huis is in de loop der jaren allicht toegenomen en bij een hypotheek met aflossing is bovendien het geleende bedrag verminderd. Zelf kun je de waarde eveneens verhogen door je woning te verbouwen of op te knappen, wat de bank kan doen besluiten een tweede hypotheek te accepteren. Hiervoor gelden wel aparte regels, bijvoorbeeld wat betreft de looptijd of het rentepercentage.
Een tweede hypotheek heeft overigens vaak voordelen boven verhoging van de eerste hypotheek. De (hypotheek)bank kan dit exact berekenen.

Een persoonlijke lening of een doorlopend krediet?
Welk consumptief krediet, de Persoonlijke Lening (PL) of het Doorlopend Krediet (DK) is het meest interessant? Bij een PL weet je exact waar je aan toe bent, omdat de lasten de gehele looptijd hetzelfde blijven. Na beëindiging van die looptijd is de schuld definitief vervallen.
Het DK is handig als je niet precies weet hoeveel geld je in de nabije toekomst nodig hebt. Door de langere looptijd zijn de maandelijkse lasten over het algemeen lager dan bij de PL. Door het ont‑
breken van de looptijd is de kans aanwezig dat het krediet 'eindeloos doorsuddert', wat eindeloos geld kost. Deze lening vraagt dus een zekere discipline. Verder mag je bij een DK altijd onbeperkt en boetevrij extra aflossen, wat je bij een PL op een boete komt te staan. Beide hebben als voordeel dat hier geen notaris aan te pas komt, zodat je geen notariskosten verschuldigd bent.

Leasen
Het fenomeen leasen komt ook steeds meer voor op het gebied van woningverbetering. Zo kun je je badkamer, keuken en tuin inrichten met duurzame goederen die langdurig gehuurd kunnen worden en 'spijker- en wortelvast' worden aangebracht. Kapotte onderdelen verwisselen is meestal in het leasecontract vastgelegd. Meestal is er ook een optie op de aankoop na afloop van de huurtermijn.