Hout verlijmen met houtlijm

Verschenen op 26/07/2015 in de rubriek ->

• Houtlijm wordt in verschillende verpakkingsgrootten aangeboden. Een kleine verpakking is relatief duurder dan een grote. Koop echter niet meer dan u zult gebruiken in de houdbaarheidsperiode. Restanten en onbruikbaar geworden houtlijm - behalve houtlijm op waterbasis - dankt u af als chemisch afval. Voor elk van de talrijke verschillende houtlijmsoorten gelden eigen toepassingsgebieden en verwerkingsvoorschriften. Bij vrijwel elke houtlijm die u koopt wordt een gebruiksinstructie verstrekt.

• De meeste houtlijmen zijn niet spleetvullend. Spleetvullend wil zeggen dat de houtlijm een afstand (0,1 mm tot maximaal 1 mm) tussen beide te verhoutlijmen onderdelen kan opvullen zonder de houtlijmverbinding te verzwakken. De meeste houtlijmen, zeker de niet-spleetvullende, moeten zo dun mogelijk worden aangebracht. Een te dikke houtlijmlaag verzwakt de verbinding.
Bij poreuze houtsoorten (zoals populieren en balsa) is iets meer houtlijm nodig dan bij dichte houtsoorten (zoals beuken en wengé).
Te weinig perskracht bij het aanklemmen van een houtlijmverbinding geeft een te dikke houtlijmnaad. Klem de houtlijmverbinding gedurende de voorgeschreven tijd.

• Veel houtlijmen zijn slechts beperkt houdbaar. Dan behoort een uiterste gebruiksdatum op de verpakking te staan. Vaak staat er alleen de houdbaarheidsduur op, terwijl u niet weet hoelang die houtlijm bijvoorbeeld in het winkelschap heeft gestaan; daar heeft u dus eigenlijk niets aan. Koop zo'n houtlijm dan liefst bij een winkel waarvan u meent dat het een grote omzet in zo'n product heeft.
Let ook goed op de bewaartemperatuur. Een houtlijm die wat is ingedikt door verdamping van het verdunningsmiddel is door toevoeging hiervan weer bruikbaar te maken.

• Zorg voor goede luchtverversing bij het werken met houtlijm, vooral als er organische oplosmiddelen inzitten (zie de waarschuwingen op de verpakking) en bij tweecomponentenhoutlijm. Er mag echter geen tocht optreden. Bij hoge omgevingstemperaturen zal de open tijd (waarbinnen de werkstukken op elkaar moeten worden geperst) korter zijn dan in de gebruiksaanwijzing aangegeven. Terwijl bij een lage temperatuur de houtlijm langzamer uithardt en dus de perstijd moet worden verlengd. Let op de in de gebruiksaanwijzing opgegeven omgevingstemperatuur voor het houtlijmen.
Zorg ook voor een vrij schone omgeving, zodat geen stof of zelfs grotere deeltjes op het ingehoutlijmde oppervlak terechtkomen.

• De houtlijm moet zijn aangepast aan de te verwachten belasting. De fabrikanten maken een groot scala aan houtlijmen, waardoor er altijd wel een geschikte houtlijm is te vinden. Vraag bij twijfel advies aan de klantenservice van een fabrikant.

• Wacht niet te lang met houtlijmen na het pas maken van een verbinding. Door ongelijke werking van de houten onderdelen kan de passing minder worden.

• Rook niet bij het verwerken van houtlijm. Oplosmiddelen en dampen van sommige houtlijmen die u via een roker inademt kunnen sterk giftige stoffen vormen. Probeer geen houtlijm op uw huid te krijgen en reinig uw handen goed voordat u etenswaren aanraakt. Houd de houtlijm ver verwijderd van kinderhanden.

• Haal uit een verbinding puilende houtlijm liefst weg voor hij uithardt. Smeer de houtlijm niet uit, maar neem zoveel mogelijk op.

• Uit een aangeklemde verbinding puilende houtlijm waar u niet bij kunt omdat bijvoorbeeld een houtlijmklem in de weg zit, wordt hard. Voordat u gaat schuren kunt u de grootste hoeveelheid voorzichtig met een scherpe verfkrabber of houtbeitel weghalen.

• houtlijm die op het oppervlak van het werkstuk achterblijft kan door een af-werklaag zichtbaar zijn. Door het oppervlak even vochtig te maken, kunt u die plekken ontdekken: ze absorberen vocht niet, terwijl het omringende hout dat wel kan doen, behalve als het om vet of harsrijk hout gaat. Gebruik daarvoor thinner. Schraap of schuur die houtlijmresten weg.

• Belast verbindingen pas als de houtlijm geheel is doorgedroogd of -gehard.