Hulp bij het klussen: vakman inschakelen

Verschenen op 11/09/2015 in de rubriek ->

Voorschriften

Hulp bij het klussen vakman inschakelen - klushulp zoeken
Soms eist de wet dat u vaklieden inschakelt, bijvoorbeeld als gemeentelijke toestemming vereist is, of wat vaker voorkomt als aan bepaalde bouwvoorschriften moet worden voldaan. In dat geval, dus als u een vergunning nodig hebt, kunt u het beste een architect in de arm nemen om uw plannen op papier te zetten, of in elk geval een bouwkundig tekenaar. Die zal op de hoogte zijn van de plaatselijke bouwvoorschriften en hij zal u vrijwel zeker kosten besparen door de plannen in de juiste vorm aan de juiste instanties voor te leggen.
Heel belangrijk is ook dat zo'n professional u eventueel tijdig kan waarschuwen als uw plannen niet uitvoerbaar zijn, misschien om redenen waar u zelf nooit aan gedacht zou hebben.

Aan de slag

Een doehetzelver moet van vele markten thuis zijn. maar vaak is het toch raadzaam om voor bepaalde structurele werkzaamheden een vakman aan te trekken, om tijd en mogelijk geld uit te sparen. Een kleine stenen aanbouw aan uw huis bijvoorbeeld kan in een paar weken gebouwd zijn, compleet met dak en dakpannen. Daarna hebt u alle tijd om bedrading aan te brengen, de muren te pleisteren, alle secondaire voorzieningen als vloeren, deuren en plinten te monteren en de uitbouw op uw gemak af te werken.
U mag ook niet uit het oog verliezen dat bouwarbeid vaak veel kracht en uithoudingsvermogen vereist. Een funderingsput graven is geen kleinigheid voor iemand die geen zwaar
lichamelijk werk gewend is en kan leiden tot rugklachten of andere blessures. Karweitjes als bakstenen of gasbetonblokken een ladder opdragen of met beton sjouwen vallen niet mee.
Zelfs werken bij slecht weer en zonder de noodzakelijke kleding kan leiden tot gezondheidsproblemen.
Voor veel bouwklussen zijn speciale hulpmiddelen nodig, zoals een graafmachine, een betonmolen, een dakladder, steigers, enzovoort. Als u aan zoiets begint, zult u ervoor moeten betalen: u zult ze moeten huren of kopen.

Ken uw grenzen

Leidingen of elektrische bekabeling kunnen aanleggen is iets heel anders dan op de hoogte zijn van wat er vereist is op het gebied van veiligheid of bouwvoorschriften. Inzicht in de noodzakelijke capaciteit van pompen en zekeringen, en nog een heleboel andere kennis, is absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat installaties werken en veilig zijn.
Verkeerd aangelegde gasleidingen en elektrische installaties kunnen ernstige, zelfs dodelijke ongelukken veroorzaken. Als u in dit opzicht ook maar de geringste twijfel over uw capaciteiten hebt, moet u vooral een deskundige adviseur in de arm nemen. In veel landen is het zelfs wettelijk verplicht om al zulk werk door erkende vaklieden te laten verrichten. Deskundig advies is dikwijls tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar.
Het kan heel veel tijd en geld kosten als verkeerd aangelegde leidingen of bekabeling weer verwijderd en vervangen moeten worden.

Hoe een aannemer kiezen?

Mondelinge aanbeveling is in het bouwbedrijf het belangrijkst, vooral als degene die u in dienst neemt niet alleen in uw regio werkt, maar ook woont.Vraag naar adressen in de buurt waar de betreffende persoon onlangs nog gewerkt heeft en probeer te regelen dat u daar een kijkje mag nemen: dat is de allerbeste aanbeveling. Maak een lijstje van bouwbedrijven of aannemers die u wel aanstaan (ten minste drie is gebruikelijk) en vraag elk van hen om een kostenraming. Zorg ervoor dat u hun allemaal dezelfde – gedetailleerde –lijst van te verrichten werkzaamheden geeft. Als u uw keuze gemaakt hebt (kies nooit automatisch de goedkoopste, maar let op alle factoren die van belang zijn), vraag dan om een duidelijke prijsbevestiging.
Als u uw aannemer eenmaal gekozen hebt, neem dan de hele opdracht met hem of haar door en zorg ervoor dat alle beslissingen zwart op wit
worden gesteld, om discussies achteraf te voorkomen.