Voordelen van openhaardkachels

Verschenen op 25/12/2014 in de rubriek Interieur -> Kachels

Open-haard kachels
In verhouding laag geprijsd, makkelijke te monteren, aantrekkelijk uitgevoerd, een goed verwarmingsvermogen en een deels perfecte techniek: met deze voortreffelijke eigenschappen heeft zich de open-haard kachel tot bestseller onder de stookplaatsen omhooggewerkt. Omdat dit soort kachels van oorsprong uit Scandinavië komt, wordt deze ook Zweedse kachel genoemd.
De open-haard kachel verenigt de voordelen van een open haard en een kachel: enerzijds is het vlammenspel goed te zien, anderzijds gaat de warmte niet zo snel in rook op als bij een open haard - de effectiviteit is aanzienlijk hoger. Terwijl deze bij een open haard slechts rond de 20% ligt, bereikt een open-haard kachel met geopende deur al 40%, en met gesloten deur zelfs tot 70%.
De open-haard kachel geeft het grootste deel van zijn warmte door convectie aan de ruimte af - een deel van de warmte ontstaat echter ook door straling.
DIN 18891 certificeert open-haard kachels in twee bouwtypes. De aard van de stookplaatsdeur is bepalend: bij een automatische deur is het een open-haard kachel van het bouwtype 1. Als het mogelijk is om met een geopende deur te stoken, dan hoort de kachel bij het bouwtype 2. Een open-haard kachel van het bouwtype 2 vereist altijd een eigen schoorsteen.
Bij de open-haard kachels zijn er kwaliteitsverschillen: bijzonder goedkope modellen (tot euro 1000,-) zijn vaak slecht gemaakt, sluiten niet goed af en bereiken slechts een lage effectiviteit. De prijs hangt natuurlijk ook af van het design en het verwarmingsvermogen.

Tip voor in de praktijk
Voordat u een open-haard kachel koopt, zou u het product goed moeten bekijken: Let er op, dat de deuren goed dichtgaan, de trekkanalen voldoende zijn en de bouwelementen netjes zijn verwerkt. Bovendien moet de kachel over een goedkeuring beschikken, te herkennen aan het Ü-teken op het typeplaatje. De Ü geeft aan dat het product voldoet aan de geldende normen.

Voordelen van openhaardkachels
Hiermee is het mogelijk grotere ruimtes te verwarmen, maar zeker niet een heel huis.
Een volumineuze stookplaats heeft drie voordelen: grotere blokken hout passen er in. Brandstof hoeft niet zo snel weer bijgevuld te worden en er ontstaat meer vuurgloed, die de kachel langer warm houdt.
Dit geldt overigens ook voor alle andere kachels en open haarden. Bovendien zit bij een grotere stookplaats vaak ook een grotere ruit in de deur - het vlammenspel komt veel aantrekkelijker over.
In alle stookplaatsen kan men hout en bruinkool of briketten als brandstof gebruiken. Dit geldt niet voor het open gebruik bij inzetten van het bouwtype 2. Sommige open haarden zijn bovendien voor het verwarmen met briketten geconstrueerd.
De handel verkoopt open-haard kachels met en zonder chamotte binnenbekleding. Modellen die aan de binnenkant met metselwerk bekleed zijn koelen niet zo snel weer af. De kachels zonder binnenbekleding verwarmen echter de ruimte sneller.
Hoe lang de kachel zijn nominale verwarmingsvermogen met een brandstofvulling vasthoudt, hangt af van de afmeting van de stookplaats en van de brandstof. Met één houtvulling verwarmen goede kachels ruim een uur; met briketten kan een gloedtijd tot tien uur worden bereikt.
De techniek gaat ook bij open-haard kachels vooruit. Sommige
modellen zijn met een inzet voor gas verkrijgbaar (zie ook pagina 24), andere werken met 'pellets. Dit zijn kleine brandstofstukjes, die van resthout worden gemaakt. Men stort deze in het voorraadreservoir van de open-haard kachel. Afhankelijk van hoe het verbrandingsvermogen afgestemd is, wordt er altijd slechts een bepaalde hoeveelheid pellets aan het vuur toegevoerd.
Het systeem heeft vele voordelen: het is niet alleen bijzonder milieuvriendelijk, maar maakt het ook mogelijk, dat men de openhaardkachel net als een 'normaal verwarmingselement' kan gebruiken.
Pelletkachels gelden daarom als een verwarmingssysteem met grote toekomstmogelijkheden. Tot nu toe is het assortiment aan modellen nog klein - maar dat zal in de toekomst veranderen.

Open haarden voor buiten
Het vlammenspel van een open vuur kan het hoogtepunt van een gezellige zomeravond in de vrije lucht zijn: daarom staat een open haard voor buiten bij vele eigenaren van een huis helemaal boven aan het verlanglijstje.
Met betrekking tot effectiviteit zijn open haarden voor buiten echter allesbehalve hightech-apparaten: de warmtewerking is namelijk uiterst klein en de energie die in de stookplaats vrijkomt,
levert weinig op - ze verspreidt zich in grote mate nutteloos.
Weliswaar verwarmt een open haard op een overdekt terras de koele avondlucht - maar van een efficiënt verwarmingsvermogen kan men niet spreken.
Daarom heeft een open haard alleen werkelijk nut, als deze ook als barbecue benut wordt - om die reden vindt u in de handel een veelzijdig aanbod aan industrieel vervaardigde bouwpakketten voor open haarden voor buiten met passende barbecueonderdelen.
Twee types beheersen de markt: complete open haarden om in de buitenlucht neer te zetten - open haarden voor de barbecue genoemd - en open-haard stookplaatsen van