Premies van het Vlaams Gewest

Verschenen op 05/09/2014 in de rubriek Geld -> Premies

Premies van het Vlaamse Gewest Premie voor niet-belastingbetalers
Voor personen die niet ot slechts gedeeltelijk gebruik kunnen maken van de federale belastingvermindering voor energiebesparende investeringen heeft de Vlaamse overheid een vergelijkbare premie ingevoerd voor de uitvoering van drie prioritaire investeringen uit het Energierenovatieprogramma 2020, namelijk dakisolatie, hoogrendementsbeglazing en de plaatsing van een condensatieketel. De drie maatregelen gelden enkel voor bestaande woningen en dienen uitgevoerd te worden door een geregistreerd aannemer.
De premie voor het plaatsen van dakisolatie in een bestaande woning bedraagt 8 euro per m2 (9,6 euro per m2 voor beschermde afnemers). Als er al een isolatielaag aanwezig is, bedraagt de premie 4 euro per m2 (4,8 euro per m2 voor beschermde afnemers). De premie voor het vervangen van enkele beglazing door hoogrendementsbeglazing bedraagt 150 euro per m2 vervangen glasoppervlak (180 euro per m2 voor beschermde afnemers). De premie voor het plaatsen van een condensatieketel ter vervanging van een of meer verwarmingstoestellen bedraagt 1500 euro (1800 euro voor beschermde afnemers). Per aanvrager bedraagt de premie in 2009 maximaal 2770 euro (3324 euro voor beschermde afnemers). Aanvragen voor 2009 dienen uiterlijk op 28 februari 2010 ingediend te worden bij het Vlaams Energieagentschap.
Of u al dan niet in aanmerking komt voor de premie, wordt bepaald op basis van de gezamenlijke gecorrigeerde basisbelasting afgeleid uit het aanslagbiljet personenbelasting voor de inkomsten van 2006 van u en uw eventuele partner.
Uw gezamenlijke gecorrigeerde basisbelasting kunt u berekenen aan de hand van onderstaande tabel. Noodzakelijk om in aanmerking te komen voor deze premie is dat de (gezamenlijke) gecorrigeerde basisbelasting voor de inkomsten van 2006 lager is dan 2770 euro. Indien uw inkomenstoestand (bv. door pensionering) sindsdien zodanig gewijzigd is dat u voor 2009 wel aan deze voorwaarde voldoet, kunt u toch in aanmerking komen voor deze premie. In dat laatste geval zal de premie ten vroegste kunnen uitbetaald worden in 2011, nadat u het aanslagbiljet van de inkomsten van 2009 hebt voorgelegd. Ook in dat geval moet u uiterlijk op 28 februari 2010 een (voorlopig) dossier indienen.
Als u in 2009 de Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers aanvraagt, mag u in het aanslagjaar 2010 (inkomsten 2009) niet gebruikmaken van de federale belastingvermindering of het belastingkrediet voor energiebesparende maatregelen en dit voor alle maatregelen - dus bv. ook indien u zonnepanelen plaatst.
Voor de volledige voorwaarden evenals het aanvraagformulier, raadpleeg de website www.energiesparen.be/2020 of bel gratis het nummer 1700.

Vlaamse dakisolatiepremie
Wie in de loop van 2009 minstens 40 m2 van het dak of de zoldervloer van zijn bestaande woning of appartement goed tot zeer goed isoleert, kan van de Vlaamse overheid eenmalig een premie krijgen van 500 euro. Voor beschermde afnemers kan de premie oplopen tot 1000 euro.
Enkel facturen die dateren vanaf 1 januari 2009 worden in aanmerking genomen. U mag de dakisolatie zelf plaatsen of laten plaatsen door een geregistreerd aannemer.
De toekenningsvoorwaarden zijn identiek aan deze van de netbeheerder. Indien de netbeheerder u op basis van uw premieaanvraag dakisolatie 2009 een premie toekent én de geïsoleerde dakoppervlakte bedraagt minstens 40 m2, zal de Vlaamse overheid automatisch een bijkomende premie uitbetalen. U hoeft hiervoor met andere woorden geen apart aanvraagformulier in te vullen.

Renovatiepremie van het Vlaamse gewest
De renovatiepremie is ondermeer van toepassing voor vloerisolatie, muurisolatie, vervanging van ramen met enkele beglazing door ramen met hoogrendementsbeglazing, plaatsing van condensatieketel, zonneboiler en warmtepomp.
Om in aanmerking te komen voor de premie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen, onder andere een bepaald maximuminkomen, woning minstens 25 jaar oud, eigenaar-bewoner zijn of verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor. De investering moet minstens 10.000 euro bedragen (exclusief btw). U mag ook geen andere woning hebben of gehad hebben tot drie jaar terug.
Meer informatie: het gratis nummer 1700 of www.vlaanderen.be/bouwenenwonen

Premies van uw gemeente- of provinciebestuur
Informeer steeds bij uw gemeente- of provinciebestuur naar eventuele energiepremies.
Op www.energiesparen.be/subsidies vindt u een recent overzicht van alle energiepremies die in een bepaalde gemeente gegeven worden, als de gemeente aan het Vlaams Energieagentschap heeft gemeld welke premies ze uitreikt.
Meer informatie: contacteer uw gemeente- of provinciebestuur