Premies van uw netbeheerder

Verschenen op 01/09/2014 in de rubriek Geld -> Premies

De Vlaamse netbeheerders zijn verplicht om bij hun afnemers energiebesparing te stimuleren, onder andere door een aantal energiebesparende maatregelen financieel te ondersteunen. Iedere netbeheerder mag zelf kiezen welke acties hij uitvoert. De netbeheerders kunnen ondermeer een premie geven voor dakisolatie, hoogrendementsbeglazing, een condensatieketel op aardgas, een zonneboiler, een warmtepomp, een ventilatiesysteem met warmterecuperatie of een woning met een laag E-peil.

Aanvraagprocedure voor de premies van de netbeheerder

STAP 1 Ga na wie uw netbeheerder is.
In de lijst achteraan in deze folder kunt u nagaan wie in uw gemeente de elektriciteitsdistributienetbeheerder is.

STAP 2 Ga na waarvoor uw netbeheerder in 2009 premies toekent.
Elke netbeheerder bepaalt zelf welke acties hij uitvoert. Het is daarom belangrijk dat u eerst nagaat welke acties uw netbeheerder voert. U vindt een overzichtstabel op pagina 6-7. De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de correctheid van de informatie die door de netbeheerders werd verstrekt over bepaalde acties die ze vanaf 1 januari 2009 voeren.

STAP 3 Neem contact op met uw netbeheerder voor u de investering uitvoert.
De premie vraagt u rechtstreeks aan bij uw netbeheerder. Hij kan u bovendien de precieze informatie bezorgen over de hoogte van de premie en over de toekenningsvoorwaarden. Uw netbeheerder kan u eveneens een aanvraagformulier bezorgen. Dat aanvraagformulier vindt u gewoonlijk ook op de website van uw netbeheerder. De voorwaarden die vermeld staan op de aanvraagformulieren zijn bindend. Bekijk die voorwaarden grondig voor u met de werkzaamheden start. Deze brochure vermeldt niet alle voorwaarden in detail.

STAP 4 Voor een aantal gemeenten geldt een speciale situatie. Inwoners van die gemeenten kunnen het best niet alleen contact opnemen met hun elekectriciteitsnetbeheerder maar ook met hun aardgasnetbeheerder voor eventuele aanvullende premies die hier niet vermeld worden.