Premies voor zonnepanelen

Verschenen op 30/08/2014 in de rubriek Geld -> Premies

Hernieuwbare energie blijft met de jaren in gebruik stijgen. De kostprijs van hernieuwbare energie is echter nog veel duurder tegenover de verbranding van fossiele brandstoffen.
Ook voor zonnepanelen gaat dit op. De installatie kost een serieus hap uit het budget, vandaar dat veel gezinnen de overstap naar hernieuwbare energie of het plaatsen van zonnepanelen nog proberen uitstellen.

Toch is het al geruime tijd interessant om hierin mee te stappen omdat een groot deel van de investering toch eenvoudig teruggewonnen kan worden, ondermeer door de premie van zonnepanelen.
Ook op het bedrag van de plaatsing van zonnepanelen worden premies toegekend die het interessant maken om zonnepanelen te gaan plaatsen. Veelal worden er premies toegekend door de gemeente waarin men woont (die kunnen wel erg verschillend zijn van streek tot streek).

Het is echter wel belangrijk om op voorhand te weten of men aanspraak maakt op de premies van zonnepanelen, want vaak hangt hieraan een inkomensgrens of een investeringslimiet aan vast. Het zou jammer zijn om pas na de plaatsing van de zonnepanelen te zien dat men geen gebruik kan maken van de premie van zonnepanelen.
In principe kan je stellen dat wanneer de premies van zonnepanelen niet kunnen of mogen terugbetaald worden de plaatsing van zonnepanelen geen goede investering zijn. De premies van de zonnepanelen zijn nodig om de installatie te kunnen terugverdienen.

Heeft u interesse in het plaatsen van zonnepanelen? Dan is het altijd interessant om uw licht te gaan opsteken bij de plaatselijke overheid of gemeentebestuur. Zij krijgen regelmatig aanvragen voor premies van zonnepanelen en zij weten het best wie en wat en waarom.

De premies voor zonnepanelen nemen ook ieder jaar af of kunnen wijzigen. Zo is er per 1000 gemaakte Kilowatt een premie die wordt toegekend door de Belgische overheid. In 2009 lag dit nog op 450€ per 1000 kilowatt, dit jaar wordt dit al verminderd naar 350€. De installatie en de opbrengst van zonnepanelen ligt dan ook weer ieder jaar beter tegenover de premies die je krijgt. Het is dus het afwegen waard.