Klussen en weetjes over Ruwbouw en afbraak

Wat is onderwaterbeton
Onderwaterbeton is een betonsoort die gebruikt wordt om in vochtige of natte omgeving te gaan gebruiken. Het spoelt niet uit en nivelleert veel beter dan gewone beton

Kelder als opbergruimte
De kelder is een deel van het huis dat onder de grond is gebouwd en door zijn ligging heerst er een vrijwel constante temperatuur. Dit is ideaal om eten te bewaren.

Wat met die ramen in huis?
Overzicht van materiaalkeuze bij ramen

Sierpleister aanbrengen op nieuw gemetselde muren
Aanbrengen van een sierpleister vergt een bijzondere handigheid. Ga goed voorbereid te werk, want indien de sierpleister niet goed is aangebracht zal dat lang te zien blijven.

Tienjarige aansprakelijkheid, looptijd en voorwaarden
In een vorig artikel bespraken we de tienjarige aansprakelijkheid in het algemeen.

Tienjarige aansprakelijkheid, voorwaarden en toepassing
Tienjarige aansprakelijkheid is in het leven geroepen om bouwheren te beschermen tegen constructiefouten van de aannemer, architect, ... Het hoe en het wat over de tienjarige aansprakelijkheid leest u hier:

Trends in de woningbouw
De materialen waarvan huizen gebouwd worden zijn net zo goed aan trends onderhevig als muziek, kunst en mode.