Soorten waterlelies

Verschenen op 13/02/2015 in de rubriek Tuin -> Vijver

Welke waterleliesoorten kunt u aanbevelen? Hoe diep moet ik ze planten?

Waterlelies worden om praktische redenen gerangschikt volgens het diepteniveau waarin ze wortelen. Er zijn soorten die het best tot hun recht komen als de bovenkant van het plantmandje zich dieper dan 50 cm onder de waterspiegel bevindt, er zijn soorten die nog dieper mogen, tot zelfs 1m onder de waterspiegel. Bovendien zijn er de dwergsoorten. Zij worden op een geringe diepte geplant. Met de volgende vuistregel komt u al een heel eind. Hoe forser een waterlelie groeit, hoe dieper u ze moet planten. De straks genoemde cultivars zijn courant verkrijgbaar en sterk. Plant ze in manden gevuld met waterlelie-grond. Waterleliegrond bevat leem of klei en is in de vijverzaak te koop. Ook de grotere soorten moeten in het begin ondiep geplant worden, maximum 40 cm diep. Op dat diepteniveau is het water warmer en krijgen ook de jonge blaadjes voldoende licht. Het zijn twee levensnoodzakelijke voorwaarden voor een vlotte groei van de jonge, nog zwakke planten. Als het blad eenmaal goed is ontwikkeld, mogen de forse waterlelies wat dieper, eerst 50 cm diep. Daarna kunt u ze naar hun definitieve diepte laten zakken en die diepte hangt af van de groeikracht van de cultivar. Hier volgt het lijstje:

BLOEMKLEUR SOORT PLANTDIEPTE
Wit Nymphaea alba 50-120 cm
  N. 'Hermine' 50-80 cm
  N. `Gladstoneana' 50-90 cm
  N. `Marliacea Albida' 60-100 cm
  N. `Marliacea Carnea' 50-120 cm
  N. `Odorata Alba' 30 - 50 cm
  N. Pygmaea Alba' 30 - 50 cm
  N. `Richardsonii' 50-100 cm
  N. tetragona 10-30 cm
Geel N. `Sulphurea' 50-120 cm
  N. Pygmaea Helvola' 30 - 50 cm
  N. `Moorei' 50-120 cm
  N. `Marliacea Chromatella' 50-120 cm
  N. `Colonel A.J.Welch' 50-120 cm
Rood N. Escarboucle' 5o-12o cm
  N. 'James Brydon' 50-120 cm
  N. laydekeri Purpurata' 30-50 cm
  N. 'Maurice Laydeker' 30 - 50 cm
Roze N. Sioux' 50-60 cm
  N. Rosennymphe' 50-60 cm
  N. 'Rose Arey' 30 - 50 cm
  N. 'René Gérard' 50-120 cm
  N. Pygmaea Rubra' 30-50 cm
  N. `Marliacea Rosea' 50-120 cm
  N. 'Madame Wilfon Gonnère' 50-8o cm
  N. laydekeri Lilacea' 30 - 50 cm
  N. Attraction' 50-120 cm
  N. Firecrest' 30 - 50 cm
Paars N. 'Charles de Meurville'

50-120 cm