Wat houdt de taak van de veiligheidscoördinator in?

Verschenen op 30/11/2014 in de rubriek Techniek -> Veiligheidscoördinator

De veiligheidscoördinator moet een aantal coördinatiedocumenten opstellen respectievelijk bijhouden en bijwerken.

Eén van de belangrijkste documenten is het veiligheids- en gezondheidsplan. Hierin wordt bijvoorbeeld aangegeven welke maatregelen de aannemers moeten treffen, zoals het plaatsen van vangnetten of een hek. Andere coördinatiedocumenten zijn het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier.

Door middel van deze documenten en andere maatregelen moet de veiligheidscoördinator erop toezien dat de verschillende aannemers elkaar niet voor de voeten lopen. Hierdoor zou het aantal ongevallen op bouwplaatsen fors moeten verminderen

De veiligheidscoördinatie bestaat uit twee delen.

Een veiligheidscoördinatorontwerp moet ten laatste in de studiefase worden aangesteld. Die helpt de architect om de preventieprincipes en de veiligheidsregels voor de uitvoering van de werken op te nemen in de plannen en het definitief bestek. De coördinator moet ook het veiligheids- en gezondheidsplan, een coördinatiedagboek en een postinterventiedossier opstellen. De coördinatorontwerp moet in de offertes van de aannemers ook nakijken of de door hen voorgestelde uitvoeringswijze strookt met het veiligheidsplan.
Voor de werken daadwerkelijk van start gaan, moet een veiligheidscoördinator verwezenlijking worden aangesteld. Die waakt erover dat het veiligheids- en gezondheidsplan tijdens de werken wordt uitgevoerd en indien nodig aangepast. Ook de andere coördinatiedocumenten worden door hem bijgehouden en bijgewerkt. Hij coördineert tevens de risicopreventie tijdens de diverse fasen van uitvoering.

Beide functies moeten elk altijd door één persoon worden ingevuld. Een systeem van meerdere, elkaar opvolgende coördinatorontwerp of van meerdere, elkaar opvolgende coördinator verwezenlijking is niet toegelaten. Eenzelfde persoon mag optreden als coördinatorontwerp én als coördinatorverwezenlijking. Vreemd genoeg moet de veiligheidscoördinator niet onafhankelijk zijn van de architect of aannemer. Indien hij voldoet aan de wettelijke voorwaarden om veiligheidscoördinator te zijn, mag het de architect, de aannemer of één van hun personeelsleden zijn.