Tag van koivijver met filtersysteem

Aanleggen van een koivijver met bijhorend filtersysteem
Wanneer u besloten heeft een koivijver te bouwen, moet u allereerst goed nadenken wat voor soort vijver u wilt aanleggen, zowel vanuit uw eigen standpunt als vanuit het standpunt van de toekomstige bewoners. Wat uw mogelijkheden en vaardigheden als bouwer ook mogen zijn, er komt een knap stukje weg- en waterbouwkunde bij kijken om een vijver aan te leggen die prettig is om te zien, gemakkelijk is in onderhoud en, niet op de allerlaatste plaats, een veilige en blijvende woonplaats biedt aan uw koi. Vergeet niet dat het aanleggen van een vijver die bestaat uit een simpel rechthoekig gat in de grond, met misschien grote rotsblokken rondom, of zelfs een stenen muurtje, met als enige doel het houden van koi, met net zo veel aandacht ontworpen en gebouwd moet worden als een wat minder strakke siervijver met waterplanten. In dit hoofdstuk zullen we eerst het ontwerp van de vijver en het filtersysteem bespreken. Vervolgens zullen we ons meer concentreren op de basistechnieken van het bouwen van een vijver plus een simpel extern filtersysteem met meerdere bakken.

Aanleg koivijver: het terrein
Als u eenmaal besloten hebt hoe groot de vijver wordt, in welke stijl hij gebouwd wordt, en op welke plek de vijver komt, zult u nauwkeurige metingen moeten verrichten om vast te stellen op welke hoogte en op welke plek de vijver en de bijbehorende apparatuur, zoals de filtersystemen en de standpijpvaten, geïnstalleerd moeten worden.

Nadenken: het hoe of het wat van uw koivijver
Natuurlijk moet u in de eerste plaats kiezen welk vijvertype u graag wilt, en in welke stijl u de vijver wilt uitvoeren. Helaas blijkt dit voor veel toekomstige koibezitters een te groot obstakel. Men heeft bij verschillende bedrijven koi gezien, die meestal in gewone rechttoe rechtaan bassins zitten. En natuurlijk is alle aandacht gegaan naar de prachtige kleuren en tekeningen van de vissen,en is er nauwelijks gelet op de omgeving.

De beste plaatsing voor de vijver
Eerst moet u het vijveroppervlak en de inhoud van de vijver berekenen, alvorens u de juiste maat van het filter kunt kiezen, richtkijkers kunt gaan plaatsen en de juiste dosering kunt berekenen om de vijver van ziekten en parasieten te vrijwaren.

Draadalgen in de vijver bestrijden
Er zijn vele benamingen voor draadalgen, een algensoort die in veel vormen voorkomt. Dikwijls raken vijverfilters verstopt met dit wier en ook slingert het zich om vijverplanten, bij voorkeur om zuurstofplanten, zoals Elodea crispa en E. canadensis. In een vijver die in evenwicht is, komen draadalgen wel voor, maar geven ze nooit problemen. Draadalgen blijven voor veel vijverhouders hinderlijk, zowel voor degenen die ernaar streven om de vijver in evenwicht te krijgen, als voor houders van een koivijver, die geen biologisch evenwicht nastreven.

Draadalgen verwijderen
Er zijn vele benamingen voor draadalgen, een algensoort die in veel vormen voorkomt. Dikwijls raken vijverfilters verstopt met dit wier en ook slingert het zich om vijverplanten, bij voorkeur om zuurstofplanten, zoals Elodea crispa en E. canadensis. In een vijver die in evenwicht is, komen draadalgen wel voor, maar geven ze nooit problemen. Draadalgen blijven voor veel vijverhouders hinderlijk, zowel voor degenen die ernaar streven om de vijver in evenwicht te krijgen, als voor houders van een koivijver, die geen biologisch evenwicht nastreven. 

Een stukje filterkunde
Wanneer u al met ervaren koibezitters heeft gesproken, is het u vast al opgevallen, dat ze minstens zo enthousiast over filtertechnieken praten als over hun vissen. Daar zijn heel goede redenen voor, want het hele houden van koi staat of valt met de waterkwaliteit en die is voor het grootste deel van de best mogelijke filtrering afhankelijk.

Kosprijs van het aanleggen van een vijver
Waarop moet je ongeveer rekenen om de kostprijs van de aanleg van een vijver te bepalen?

Vijvervorm kiezen
Keuze van vijvervorm

Berekenen van de vijverinhoud
Tips om snel de inhoud van je vijver te berekenen