Tag van plaatsen elektrische leidingen

Elektriciteit installeren: tips bij het plaatsen van elektrische leidingen
Het installeren van elektriciteit is iets wat je als doehetzelver niet onbezonnen mag mee starten. Hiervoor ga je best even inlichtingen vragen alvorens je geëlektrocuteerd wordt of brand uitbreekt. Gelukkig gebeurd dit niet zo vaak bij het installeren van elektriciteit, maar voorzichtigheid is hier wel zeker op zijn plaats !

Elektriciteit leggen – elektrische bekabelingen plaatsen
Alvorens u zelf begin met elektriciteit leggen moet u zich afvragen of u wel voldoende onderbouwd bent om dit zelf te doen.

Gevelkachel plaatsen
De plaatsing van een gevelkachel is een lekker klusje voor de doehetzelfde. Hou er wel rekening mee dat een gevelkachel toch ook goed moet geplaatst worden, want anders kan de gevelkachel bijvoorbeeld terug rook naar binnen nemen.

Waarom elektrische verwarming en welke systemen zijn er?
Waarom elektrische verwarming en welke systemen zijn er?

Houtkachel plaatsen, verwarming met hout
Het plaatsen van een houtkachel is een vrij eenvoudig iets. Er dient wel rekening te houden met bepaalde voorschriften zodat de houtkachel goed kan geplaatst worden.

Gereedschappen en hulpmiddelen bij de installatie van gas- of waterleidingen
$Goed gereedschap is het halve werk. Daarom een alfabetische lijst van de belangrijkste gereedschappen die u nodig kunt hebben voor water-, riolerings en gasinstallatiewerk.

Riolering en leidingen in de badkamer
Het water in de badkamer moet op een goede manier afgevoerd worden. Daarnaast is het belangrijk om eraan te denken de riolering van de badkamerafvoer zo goed mogelijk te plaatsen, zodat latere aanpassingen steeds nog kunnen. Over de riolering en de leidingen in de badkamer moet je dus wel even goed nadenken.

Dakgoten plaatsen
Om de toevoer van regenwater van het dak te kunnen afvoeren worden dakgoten geplaatst. Een dakgoot zorgt ervoor dat het regenwater in de regenput of riolering terecht komt in plaats van rondom het huis de hele boel zompig te maken.

Zelf een valse wand plaatsen
Een valse wand kan voor veel doeleinden geplaatst worden. Meestal is het bedoeld als een scheidingswand, maar soms wordt een valse wand ook geplaatst als akoestische wand, voorzetwand of brandwerende wand.

Een carport plaatsen of een garage bouwen?
Kiezen tussen een carport of een garage? Indien de plaats beschikbaar is, is het voor de auto het beste dat hij op een droge plaats kan gestald worden. Alleen al naar veiligheid toe is het beter dat de wagen niet langs de straat hoeft geparkeerd te worden.