Vloerisolatie: hoe uw vloer best te isoleren?

Verschenen op 01/07/2014 in de rubriek Ruwbouw -> Isolatie

Om de plaatsing van vloerisolatie in bestaande woningen te stimuleren, kennen de netbeheerders AGEM, PBE en Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, en de netbeheerders onder de koepel van Infrax een premie toe van 2 euro per m2 als u de vloerisolatie zelf plaatst en 4 euro per m2 als u de werkzaamheden laat uitvoeren door een geregistreerde aannemer.
De Rd-waarde van het nieuw geplaatste isolatiemateriaal moet minstens 1,2 m2K/W bedragen. Dat betekent dat er minstens 3 à 5 cm isolatiemateriaal moet worden aangebracht aan de onderzijde van de draagvloer of tussen de draagvloer en de gewapende dekvloer.
Voor inkomstenjaar 2009 en 2010 komt vloerisolatie eveneens in aanmerking voor de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen (40% van de uitgaven met een maximum van 2770 euro) of voor een terugbetaalbaar belastingkrediet. De exacte technische eisen zijn nog niet definitief goedgekeurd. Bel de infolijn van de Federale Overheidsdienst Financiën op 02 57 257 57 voor een laatste stand van zaken.

Tags :

vloerisolatie