Welke soort warmtepomp kiest u het best

Verschenen op 09/10/2015 in de rubriek ->

Wartempomp met warmte uit de grond

Soorten warmtepompen kiezen - Welke soort warmtepomp kiest u het best
Kiest u voor een geothermische warmtepomp met horizontaal captatienet, voorzie dan een grond-oppervlakte van minstens tweemaal de te verwarmen woonoppervlakte (gemiddeld 200 tot 500 m2). De buizen liggen maximaal 1,5 meter diep met een tussenafstand van 60 centimeter. Het aantal buizen is afhankelijk van het te winnen vermogen en van de grondsoort (zandgrond, vochtige of waterverzadigde leemgrond ...). Boven een horizontaal buizennet mag u enkel gras of struiken met horizontale wortelgroei aanbrengen. Dat systeem biedt een vrij con stant rendement en een relatief hoge COP waarde.

Wanneer u niet veel plaats hebt achter of naast de woning, opteert u het best voor een verticaal cap-tatienet. Afhankelijk van de bodemsamenstelling en het nodige vermogen, varieert de boordiepte tussen 25 en 150 meter. Een verticaal captatienet is duurder in aanleg en een melding of vergunning kan nodig zijn. De bodemtemperatuur is vanaf 50 meter diepte constant ongeveer 12 graden. Daardoor is het rendement eerder hoog.
Een grond-waterwarmtepomp bijvoorbeeld die per jaar 3 000 kWh elektriciteit verbruikt om 12 000 kWh gratis warmte uit de bodem te onttrekken, geeft op jaarbasis 15 000 kWh warmte af. Dat komt overeen met een winstfactor COP 5.

Wartempomp met warmte uit water

Voor een geothermische warmtepomp die warmte uit grondwater haalt, is een goede grondwaterkwaliteit noodzakelijk om corrosie te voorkomen. Laat ook onderzoeken op welke diepte zich een grond-waterlaag bevindt en of de hoeveelheid water er voldoende is. Het type ondergrond en de boordiepte kunnen de kostprijs van de boring beïnvloeden. Informeer bij de milieudienst van uw gemeente of een vergunning is vereist.
Voor een water-waterwarmtepomp worden twee putten geboord: één om het grondwater op te pompen, een tweede om het afgekoelde water in dezelfde grondwaterlaag te lozen. Het voordeel van dit systeem is de constante brontemperatuur (10 tot 14°C) waardoor uw winstfactor gedurende het volledige stookseizoen hoog en stabiel is.

Wartempomp met warmte uit water

Een lucht-waterwarmtepomp is geschikt om te integreren in een bestaande wonding. De installatie is goedkoper dan een geothermische warmtepomp want er komen geen graaf- of grondboorwerken aan te pas.

In ons gematigd klimaat is buitenlucht het koudst, net wanneer we meer warmte nodig hebben. Op koude dagen (< 3°C) zal het rendement en de COPwaarde van een lucht-waterwarmtepomp gevoelig lager liggen in vergelijking met een grondwaterwarmtepomp.