Wie wordt veiligheidscoördinator

Verschenen op 24/11/2014 in de rubriek Techniek -> Veiligheidscoördinator

Wie mag optreden als veiligheidscoördinator?
De veiligheidscoördinator moet voldoen aan de bewkaamheidseisen die zijn voorzien in de reglementering.  Deze eisen hebben in hoofdzaak betrekking op de beroepservaring, een basisvorming en een speciale opleiding.  Als ze aan deze voorwaarden voldoen, kunnen volgende beroepsgroepen optreden als veiligheidscoördinator:

  • Een zelfstandig expert
  • Een coördinator die is verbonden aan een gespecialiseerd bureau
  • Een architect
  • Een aannemer

Wie wordt veiligheidscoördinator
Ook de eigen architect van de bouwheer mag dus als veiligheidscoördinator optreden.
Voor werken tot maximum 25 000 euro, (btw niet ingebrepen), geldt een speciale regeling.  In dit geval mag de aannemer zelf of 1 van zijn werknemers de functie van veiligheidscoördinator op zich nemene, ook als hij niet voldoet aan de bekwaamheidseisen. Hij moet wel voldoen aan een aantal andere vereisten. 
Zo moet hij minstens 15 jaar beroepservaring hebben.

Moet de veiligheidscoördinator een verplichting verzekering hebben?
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht voor een veiligheidscoördinator, maar uiteraard wel aan te raden.  Ook vanuit het perspectief van de bouwheer.