Werking van een zonneboiler

Verschenen op 09/04/2014 in de rubriek Techniek -> Energie

Met een zonneboiler kunt u op een eenvoudige, milieuvriendelijke manier een groot deel van het warm water aanmaken door gebruik te maken van gratis zonnewarmte.

Hoe werkt een zonneboiler?
Een zonneboiler zet zonnestraling om in warmte en slaat die warmte op in een voorraadvat met water. Geeft de zon niet voldoende warmte, dan zorgt de naverwarming ervoor dat we altijd voldoende warm water beschikbaar hebben. De hoofdonderdelen van een zonneboiler zijn de zonnecollector, de leidingen, het voorraadvat, de regeling en de naverwarming.

  1. De zonnecollector vangt het invallende zonlicht op en zet het om in warmte. De collector geeft de warmte door aan een vloeistof die de zonnewarmte van de collector naar het opslagvat brengt.
  2. De vloeistof circuleert in de leidingen tussen de collector en het voorraadvat. De vloeistof neemt warmte op in de collector en geeft die af aan het water in het voorraadvat. De afgekoelde vloeistof wordt dan weer naar de collector gepompt om opnieuw op te warmen.
  3. Het voorraadvat zorgt ervoor dat de door de zon geproduceerde warmte wordt bijgehouden tot op het moment dat er warm water nodig is. Bij voldoende zonlicht kunnen de zonnecollectoren het water in het voorraadvat gemakkelijk opwarmen tot boven 60°C.
  4. De regeling schakelt de pomp aan zodra de zonnecollector warmer is dan het water in het voorraadvat. Ze beschermt eveneens tegen bevriezing en oververhitting.
  5. Als de zon niet voldoende warmte levert, zorgt de naverwarming ervoor dat de gewenste temperatuur bereikt wordt. De naverwarming is mogelijk een elektrische weerstand, een doorstroomtoestel op gas of de CV-ketel. Bij een duoboiler zit de naverwarming in het voorraadvat.

Wat kost een zonneboiler?
Het materiaal voor een zonneboiler voor vier personen, bedraagt gemiddeld 4.250 euro (incl. 6% BTW voor een woning ouder dan 5 jaar). De installatiekosten bedragen gemiddeld 800 euro. Daartegenover staat dat uw jaarlijkse kosten voor het verwarmen van water nog maar de helft van vroeger zijn.

Extra voorwaarden netbeheerders:
De zonneboiler moet geplaatst worden door een geregistreerde aannemer en mag niet uitsluitend gebruikt worden voor zwembadverwarming. De collector moet getest zijn door een onafhankelijk instituut volgens EN12975 of DIN 4757, een systeemtest hebben ondergaan volgens EN12976 of volgens ISO/DIS9459, of een SolarKeyMark bezitten. De eindgebruiker heeft een aparte handleiding in het Nederlands gekregen, evenals een Nederlandstalige onderhoudschecklist. Het systeem moet gemarkeerd zijn conform EN12976-1 en de collectoren moeten gemarkeerd zijn volgens EN12975. De producten genieten een waarborg van minstens tien jaar op de werking van de collector, vijf jaar op de boiler en twee jaar op de andere onderdelen. De premie is enkel voor bestaande woningen.
Bij nieuwbouw wordt een aanvullende premie van 300 euro gegeven, bovenop de E-peilpremie, voor woningen uitgerust met een zonneboiler en een E-peil van maximaal E80.

Extra voorwaarden belastingvermindering:
De zonneboiler moet geplaatst worden door een geregistreerde aannemer. De geregistreerde aannemer bevestigt dat:
- de oriëntatie van de panelen tussen het oosten en het westen ligt via het zuiden;
- de hellingshoek van de vaste panelen tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon ligt;
- de aangewende techniek het mogelijk maakt om een eventueel probleem van legionellose te vermijden.
De zonneboiler mag niet gebruikt worden voor de verwarming van zwembaden.